REGULAMIN

XV OTWARTYCH MISTRZOSTW POLSKI

Z BRONI CZARNOPROCHOWEJ

oraz

MISTRZOSTW POLSKI PZSS

Starachowice 4-6 wrzesień 2020 r.

 1. ORGANIZATOR:

Klub Sportowy „ŚWIT”, ul. Strzelnicza 29, Starachowice

Sponsorzy XIV Otwartych Mistrzostw Polski z broni czarnoprochowej firmy:

SAGUARO ARMS z Ozorkowa

PROCHEMIST Grupa Złoty Stok 


SOLGAR Polska Sp. z o.o. dystrybutor produktów marki SOLGAR TERRANOVA Polska Sp.zo.o.

 1. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW:

4.09.2020r. – Strzelnica „MESKO” w Skarżysku – Kościelnej (konkurencje 100m i 300 m) 5 i 6.09.2020 r – Starachowice ul. Strzelnicza 29 (konkurencje 25m i 50 m oraz rzutki)

III. CEL ZAWODÓW:

 • Popularyzacja sportu strzeleckiego.
 • Popularyzacja strzelectwa z broni czarnoprochowej.
 • Rywalizacja sportowa środowiska strzelców czarnoprochowych.
 • Integracja środowiska strzelców czarnoprochowych.
 1. UCZESTNICTWO:

W XV Otwartych Mistrzostwach Polski będą mogły uczestniczyć członkowie klubów strzeleckich, Bractw Kurkowych, osoby niezrzeszone posiadające własną broń czarnoprochową bez obowiązku posiadania legitymacji, licencji itp.

Do udziału w zawodach dopuszczeni zostaną, zawodnicy z zagranicy.

Spośród licencjonowanych zawodników PZSS biorących udział w XIV Otwartych Mistrzostwach Polski z Broni Czarnoprochowej zostaną wyłonieni medaliści Mistrzostw Polski PZSS.

Uczestnicy zawodów zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz regulaminu zawodów.


Opłata startowa:

Startowe – 40 zł za konkurencje kulowe

– 80 zł za konkurencję lorenzoni

 1. OSOBA DO KONTAKTÓW, EMAIL, TELEFON ITD. Kontakt:

Klub Sportowy „ŚWIT”, ul. Strzelnicza 29, Starachowice

HOTEL KS ŚWIT STARACHOWICE – tel. 512-010-889 ORGANIZACYJNE – Adam Gregorczyk – 502-22-77-65

Zgłoszenia startów:

mistrzostwapolski.cp@gmail.com

dodatkowy dot. noclegów i innych technicznych : strzelnica@onet.com.pl

W zgłoszeniu proszę podać (bez tych informacji zgłoszenie będzie czekało na uzupełnienie) :

Nazwisko, Imię, miejscowość

Przynależność do Klubu strzeleckiego/Organizacji (podać nazwę klubu i gdzie jest) Posiadanie licencji PZSS ( tak/ nie, jeśli tak – to numer)

Konkurencje

Rachunek bankowy Klubu „Świt” do dokonania przelewu za kolejki startowe

PKO BP SA

49 1020 2674 0000 2902 0083 1149

Przelew proszę wykonać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia o startach.

KOMISJA SĘDZIOWSKA 


Zawody prowadzone będą przez uprawnionych Instruktorów Strzelectwa Sportowego oraz sędziów klasy I, II, i III licencjonowanych przez PZSS. Na zawodach obecny będzie delegat techniczny PZSS.

Przed rozpoczęciem zawodów odbędzie się kontrola broni.

W przypadku broni oryginalnej, w razie jej złego stanu technicznego organizator zastrzega sobie prawo nie dopuścić do jej użycia w zawodach.

VI. KLASYFIKACJA: indywidualna

NAGRODY: 1- 3 medale, 1-6 dyplomy

W przypadku gdy do konkurencji zgłosi się niewystarczająca ilość zawodników zostanie ona odwołana.

VII. ROZGRYWANE KONKURENCJE:

KARABINY I MUSZKIETY

 1. VeLerli R/O (karabin kapiszonowy 50 m, konkurencja będzie rozegrana w replikach ioryginałach)
  • broń: każdy muszkiet lontowy lub skałkowy, każdy karabin skałkowy lub kapiszonowy,
  • przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni,
  • tarcza ISSF 20/50,
  • postawa stojąc, odległość 50 metrów.
 2. Pennsylvania (karabin skałkowy 50m)
  • broń: dowolny karabin skałkowy, lufa gładka lub gwintowana,
  • przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni,
  • amunicja : okrągła kula ,
  • tarcza ISSF 20/50,
  • postawa stojąc, odległość 50 metrów.
 3. Lamarmora R/O (kapiszonowy karabin wojskowy 50m, konkurencja będzie rozegrana w replikach i oryginałach)
  • broń: kapiszonowy karabin wojskowy kal. powyżej 13,5 mm,
  • przyrządy celownicze – typ oryginalny wojskowy (dozwolone niewielkie modyfikacje),
  • amunicja zgodna z epoką i dla danego karabinu,
  • tarcza ISSF 20/50,
  • postawa stojąc, odległość 50 metrów. 4. Minié (kapiszonowy karabin wojskowy 100m),
  • broń – kapiszonowy karabin wojskowy kal. powyżej 13,5 mm,
  • przyrządy celownicze – typ oryginalny wojskowy (dozwolone niewielkie modyfikacje), – amunicja zgodna z epoką i dla danego karabinu,
  • tarcza ISSF 20/50,
  • pozycja leżąc, odległość 100 metrów.

5. Minié 300m (kapiszonowy karabin wojskowy 300m),

 • broń – kapiszonowy karabin wojskowy kal. powyżej 13,5 mm,
 • przyrządy celownicze – typ oryginalny wojskowy (dozwolone niewielkie modyfikacje),
 • amunicja zgodna z epoką i dla danego karabinu,
 • tarcza na 300y
 • pozycja leżąc, odległość 300 metrów. 6. Miquelet(skałkowy karabin wojskowy 50m)
 • broń – wojskowy gładkolufowy muszkiet skałkowy,
 • przyrządy celownicze – typ oryginalny, wojskowy bez szczerbiny, – tarcza: francuska tarcza wojskowa na 200 metrów, – postawa stojąc, odległość 50 metrów.

7. Maximilian (karabin skałkowy 100m),

 • broń – dowolny karabin skałkowy, kaliber dowolny,
 • przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni,
 • amunicja : okrągła kula,
 • tarcza ISSF 20/50,
 • pozycja leżąc, odległość 100 metrów. 8. Whitworth (karabin kapiszonowy 100m)
 • broń – dowolny karabin kapiszonowy (kal. dowolny), który nie kwalifikuje się w konkurencji Minié,
 • przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni, przezierniki i muszki pierścieniowe dozwolone, jeśli odpowiadają czasom powstania broni,
 • tarcza ISSF 20/50,
 • pozycja leżąc, odległość 100 metrów.
 1. Sharps 50mkapiszonowy( karabin odtylcowy kapiszonowy 50m)
  • broń – dowolny karabin odtylcowy kapiszonowy (kal. dowolny),
  • przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni, przezierniki i muszki pierścieniowe dozwolone, jeśli odpowiadają czasom powstania broni,
  • tarcza ISSF 20/50,
  • pozycja stojąc, odległość 50 metrów.
 2. Sharps 100m ( karabin odtylcowy 100m)
  • broń – dowolny karabin odtylcowy na amunicję elaborowaną prochem czarnym,
  • przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni, przezierniki i muszki pierścieniowe dozwolone, jeśli odpowiadają czasom powstania broni,
  • tarcza ISSF 20/50,
  • pozycja leżąc, odległość 100 metrów.
 3. Middle-range 300m (karabin kapiszonowy odprzodowy 300m)
  • broń – dowolny karabin kapiszonowy odprzodowy
  • przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni, przezierniki i muszki pierścieniowe dozwolone, jeśli odpowiadają czasom powstania broni,
  • tarcza na 300y
  • pozycja leżąc, odległość 300 metrów.
 4. Sharps 300m ( karabin kapiszonowy oraz karabin na amunicję scaloną 300m)
 • broń – dowolny karabin odtylcowy na amunicję scaloną elaborowaną prochem czarnym,
 • przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni, przezierniki i muszki pierścieniowe dozwolone, jeśli odpowiadają czasom powstania broni,
 • pozycja leżąc, odległość 300 metrów
 • tarcza na 300y
 1. Walkyrie – konkurencja dla kobiet

( karabin kapiszonowy 100m)

 • broń – dowolny kapiszonowy karabin odprzodowy rownież wojskowy,
 • przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni, przezierniki i muszki pierścieniowe dozwolone, jeśli odpowiadają czasom powstania broni,
 • tarcza na 300y
 • pozycja leżąc, odległość 100m
 • tarcza ISSF 20/50,

Ubiór strzelca: dopuszczone jest używanie kurtek strzeleckich, rękawic strzeleckich i butów strzeleckich, niedopuszczone jest używanie spodni strzeleckich, spodni z usztywnieniami, lub innych spodni powodujących polepszenie statyki strzelca, jednakże w przypadku identycznych wyników zwycięża strzelec w stroju historycznym.

PISTOLETY I REWOLWERY

 1. Kuchenreuter (pistolet kapiszonowy 25 m)
  • broń – dowolny jednostrzałowy pistolet kapiszonowy, o dowolnym kalibrze, gwintowany,
  • przyrządy celownicze zgodne z oryginałem i epoką,
  • amunicja : okrągła kula,
  • tarcza ISSF 20/50,
  • postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 25 metrów.
 2. MarieBe (rewolwer 25m)
  • broń – dowolny rewolwer kapiszonowy,
  • przyrządy celownicze wg czasów powstania broni, wysokość muszki dowolna o profilu w stylu oryginału,
  • tarcza ISSF 20/50,
  • postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 25 metrów. 16. Cominazzo (pistolet skałkowy gładkolufowy 25m)
  • broń – dowolny pistolet jednostrzałowy gładkolufowy skałkowy, o minimalnym kalibrze 11 mm
  • przyrządy celownicze właściwe czasom powstania oryginału,
  • tarcza ISSF 20/50,
  • postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 25 metrów.
 1. Donald Malson(rewolwer 50m)
  • broń – dowolny rewolwer kapiszonowy, repliki lub oryginały
  • przyrządy celownicze wg czasów powstania broni, wysokość muszki dowolna o profilu w stylu oryginału,
  • tarcza ISSF 20/50,
  • postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 50 metrów.
 2. Pułaski(Kuchenreuter L-50, pistolet kapiszonowy 50 m)
  • broń – dowolny jednostrzałowy pistolet,
  • przyrządy celownicze zgodne z oryginałem i epoką,
  • amunicja : okrągła kula,
  • tarcza ISSF 20/50,
  • postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 50 metrów.
 3. Remington suma wyników z konkurencji Mariese i Donald Malson. W obu konkurencjach należy strzelać tym samym rewolwerem. 20. Colt (rewolwer 25m)
  • broń – oryginalny rewolwer kapiszonowy, – przyrządy celownicze oryginalne.
  • tarcza ISSF 20/50,
  • postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 25 metrów.

RZUTKI

21. Lorenzoni (strzelba kapiszonowa)

 • Broń kapiszonowa każdego kalibru.
 • Łącznie 50 rzutków wystrzelonych w dwóch osobnych rundach (jedna rano, a druga po południu tego samego dnia) po 25 rzutków w ciągu 60 minut.

PRZEPISY DODATKOWE – OGÓLNE

 1. Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania regulaminu strzelnicy, regulaminu zawodów oraz przepisów bezpieczeństwa.
 2. Nikt z wyjątkiem sędziów nie może komunikować się ze strzelającym zawodnikiem w trakcie trwania konkurencji, zabronione jest przebywanie na stanowiskach strzeleckich innych osób poza zawodnikiem.
 3. Każda usterka broni, wymagająca pomocy osób trzecich, powoduje wykluczenie zawodnika z rozgrywanej konkurencji.
 4. Niedopuszczalne jest kilkukrotne powtarzanie przez zawodnika tej samej konkurencji czy to z tej samej broni czy innej.
 5. W zawodach mogą brać udział sędziowie, jednakże nie mogą sędziować konkurencji w której biorą udział, a oceny wyników przez nich osiągniętych dokonuje inny sędzia.
 6. Sankcje i kary obowiązują zgodnie z regulaminem PZSS (ostrzeżenie, upomnienie, dyskwalifikacja).
 7. W pozostałych nieuregulowanych niniejszym regulaminem kwesuach zastosowanie mają przepisy MLAIC lub ISFF gdy przepisy MLAIC w danej kwesui milczą.

PRZEPISY DODATKOWE – STRZELANIA TARCZOWE

 1. Dozwolona jest kontrola (weryfikacja) strzałów przez strzelca przy pomocy lunety. Nie może tego robić żadna inna osoba (asysta).
 2. Komendy:
  1. początek konkurencji: „START” ,
  2. przerwanie ognia: „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE” lub inna komenda jednoznacznie sugerująca przerwanie strzelania ,
  3. koniec konkurencji: „STOP” .
 3. Każdy zawodnik oddaje 13 strzałów, w czasie 30 minut, do dwóch tarcz umieszczonych obok siebie, dowolnie do jednej 7 do drugiej 6 z czego 10 najlepszych przestrzelin liczonych jest jako rezultat konkurencji.
 4. Każdy strzał po komendzie „START” zaliczony zostanie do konkurencji.
 5. Kapiszony lub podsypki mogą być próbowane w czasie 30 minut przeznaczonych na rozegranie konkurencji.
 6. „Biały strzał” – strzał rozgrzewający można wykonać w czasie 30 min przeznaczonych na rozegranie konkurencji w kierunku kulochwytu poza tarcze, po wcześniejszym zgłoszeniu tej czynności sędziemu stanowiskowemu.
 7. Przypadki przy ładowaniu, takie jak załadowanie dwóch kul/pocisków czy załadowanie kuli/ pocisku bez prochu, mogą być usunięte po zgłoszeniu u sędziego, w którego obecności strzelec musi oddać strzał w kulochwyt poza tarcze, żeby opróżnić broń. Taki strzał nie będzie liczony w konkurencji trzynastu strzałów w zawodach.
 8. Awarie broni powstałe w czasie trwania konkurencji muszą być usunięte w czasie 30 min przeznaczonym na jej rozegranie przez zawodnika bez pomocy innych osób.
 9. Jeżeli do tarcz oddano więcej niż 13 strzałów, przy sumowaniu wyniku odliczona zostanie przestrzelina o najwyższej wartości.
 10. Strzał oddany do tarczy konkurenta musi być zgłoszony sędziemu i będzie uznany za zero.
 11. Przestrzelina, aby mogła być zaliczona do wyższej wartości, musi co najmniej połową średnicy leżeć na polu o wyższej wartości.
 12. Jeżeli dwóch strzelców osiągnęło ten sam wynik (remis), to wygra ten zawodnik, który ma największą ilość przestrzelin do każdego pierścienia tarczy w porządku malejącym. Jeżeli ilość przestrzelin jest taka sama w każdym pierścieniu punktowym – na 10 strzałów liczonych, to odpada ten, który ma strzał najdalszy od środka celu – biorąc pod uwagę tylko 10 strzałów liczonych. W przypadku dwóch zawodników mających w tarczy przestrzeliny tej samej wartości i w tej samej odległości od środka tarczy – sprawdza się kolejne odrzucane od sumy wyniku trzy przestrzeliny.

PRZEPISY DODATKOWE – STRZELANIE DO RZUTKÓW

Widzowie -widzowie muszą się znajdować co najmniej 3 metry za stołami przeznaczonymi do załadowania broni oraz i powinni zachowywać ciszę. Nie mogą pod żadnym warunkiem rozmawiać ze strzelcami ani asystować strzelcom. Dopuszcza się aplauz po zestrzelonym rzutka.

Zasady strzeleckie

 1. W każdej rundzie, porannej i popołudniowej zostaje wystrzelonych po 25 rzutków dla każdego zawodnika w ciągu 60 minut.
 2. Tylko jeden strzał może być oddany w kierunku każdego rzutka.
 3. Dubeltówki mogą być użyte w trakcie zawodów, ale pod warunkiem że tylko jedna lufa jest naładowana.
 4. Bez konsekwencji karnych mogą być dopuszczone niewypały: trzy niewypały w ciągu rundy w przypadku broni skałkowej jeden niewypał w ciągu rundy w przypadku broni kapiszonowej jeden niewypał w przypadku remisu ( runda dodatkowa) w obu kategoriach. W przypadku każdego powyższego niewypału, zostaje wystrzelony dodatkowy rzutek na tym samym stanowisku.
 5. Jeśli powodem niewypału jest mechaniczne uszkodzenie( broń zawodzi), jednak uszkodzenie nie jest związane z działaniem zamka (np. wada kapiszona) to strzelec otrzymuje dodatkowy rzutek do zestrzelenia.
 6. Jeśli strzelec oddaje strzał wcześniej niż podał komendę PULL, to taki przypadek będzie traktowany jako nie trafienie.
 7. Przed rozpoczęciem każdej rundy jeden próbny rzutek zostaje wystrzelony tak, aby wszyscy strzelcy biorący udział w danej rundzie widzieli jego lot.
 8. W przypadku, gdy maszyna do rzutków zepsuje się lub zostanie wymieniona, to należy wystrzelić dodatkowy próbny rzutek.
 9. W przypadku, gdy rzutek nie jest wystrzelony niezwłocznie po komendzie PULL, a z pewnym opóźnieniem, strzelec ma prawo odmówić oddania strzału do tego rzutka bez ponoszenia kary. Wtedy strzelec jest zobowiązany do zakomunikowania tego faktu poprzez podniesienie broni.
 10. Zajmowanie stanowisk w poszczególnych rundach jest określane w wyniku ciągnięcia losów. Każdy strzelec jest zobowiązany do oddania strzału w kolejności wcześniej wylosowanej.
 11. Po oddaniu strzału, zawodnicy przenoszą się w sposób płynny na następne stanowiska w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara każdy w swoim rytmie – oczekują na możliwość strzału na stanowisku oczekiwania z załadowaną bronią bez kapiszona lub podsypki.
 12. Zanim zawodnicy będą mogli oddać strzały, muszą uzyskać na to zgodę sędziego .
 13. Oddawanie strzałów powinno odbywać się płynnie i bez zakłóceń chyba że wystąpią problemy techniczne. Sędzia główny może wstrzymać rozgrywanie konkurencji, jeśli warunki pogodowe uniemożliwiają jej dokończenie. W takim przypadku wznowienie rozgrywania konkurencji kontynuowane zostanie w sytuacji w której została przerwana.
 14. Jeśli zawodnik nie jest obecny w momencie wyczytywania jego nazwiska i wezwania do zajęcia stanowiska, Sędzia wyczytuje jego nazwisko 3 razy w ciągu minuty. Jeśli zawodnik nadal się nie zgłasza, to runda rozpoczyna się bez jego udziału, a uczestnik może otrzymać szansę oddania strzałów jeśli czas na to pozwoli.
 15. W przypadku poważnej awarii broni, której szybkie naprawienie jest niemożliwe, zawodnik musi opuścić stanowisko, może jednakże dokończyć rundę pod warunkiem, że będzie wolne stanowisko w trakcie późniejszej rundy. Jeśli broń może zostać naprawiona w trakcie trwania rundy, to zawodnik może powrócić na stanowisko i wykorzystać pozostały czas za zgodą Sędziego Głównego, jednak traci każdy strzał nie wykonany w przewidzianym czasie.
 16. W przypadku niewypału, broń może być rozładowana lub wystrzelona za zgodą sędziego.
 17. Maksymalna ilość zawodników to grupa 6 strzelców w obu kategoriach (Manton i Lorenzoni). Jednak ilość może zwiększyć się do 8, ale wtedy czas musi być również wydłużony o 10 minut dla każdego dodatkowego zawodnika.

Remisy

 1. Remis w przypadku 3 zawodników indywidualnych jest określony poprzez 5 pierwszych wyników. Jeśli nadal mamy remis, zwycięzca zostanie wyłoniony w momencie gdy rywale popełnią pierwszy błąd – nie trafienie. Dla obu kategorii jest to jeden rzutek na 5 stanowisk.
 2. Remis w przypadku zespołów. Zwycięża ta drużyna, która posiada na swoim koncie najwięcej celnych strzałów licząc od końca.

Broń

 1. Dopuszczona jest broń skałkowa i kapiszonowa, militarna, cywilna, jedno- lub dwulufowa, gładkolufowa, każdego kalibru. Repliki z lufami czokowanymi lub cylinder modyfikowany są zabronione.
 2. Zdejmowana stopka lub baka zrobiona ze skóry lub innego materiału (za wyjątkiem materiałów gumowych) jest dopuszczalna. Inne dodatki są zabronione.
 3. Przez broń ”oryginalną” rozumie się broń z oryginalnym wylotem lufy (koronką) będącym w niezmienionym stanie. „Replika” to obecna reprodukcja dawnej broni

Załadowanie broni

 1. Tylko oryginalny, fabryczny czarny proch jest dozwolony.
 2. Ołowiane śruty (albo nietoksyczne substytuty ołowiu) mogą mieć maksymalną średnicę o wielkości 2.55 mm
 3. Ilość prochu jest dokładnie określona i nie może przekraczać 6.2 grama czarnego prochu i 35 gram śrutu
 4. Proch może być załadowany jedynie z wcześniej przygotowanych pojemniczków o określonej wielkości.
 5. Ładunek śrutu ołowianego (lub ich nietoksycznych odpowiedników) musi być z wcześniej przygotowanych jedno porcjowych pojemników.
 6. Załadowanie broni musi być zgodne z obecnie obowiązującymi metodami i materiałami.

Plastykowe przybitki lub koszyczki są zabronione.

Wskazówki odnośnie strzelania w trakcie zawodów

 1. Najważniejszym zadaniem jest bezpieczne obchodzenie się z bronią, stosowanie pasów jest zabronione.
 2. Załadunku broni można dokonać jedynie na specjalnie przygotowanych do tego stanowiskach (stołach).
 3. W momencie przemieszczania się zawodnika od stołu i na stanowisko strzeleckie, należy trzymać broń lufą zwróconą do góry, wylot lufy powinien być powyżej wysokości głowy.
 4. Zakładanie kapiszonów lub podsypki może być jedynie przeprowadzone na stanowisku strzeleckim, gdy lufa broni skierowana jest w dół.
 5. Broń może być całkowicie odbezpieczona jedynie, gdy zawodnik znajduje się na stanowisku strzeleckim, zalecane jest w przypadku broni kapiszonowej stosowanie kapiszonowników.
 6. Gdy broń nie jest używana, powinna znajdować się na stojaku i nie może być dotykana przez kogokolwiek bez zgody właściciela.
 7. Oddanie strzału przez zawodnika może mieć miejsce tylko wtedy, gdy jest jego/jej kolej i gdy rzutek zostanie wyrzucony z maszyny.
 8. Strzelanie bądź celowanie do rzutka przeznaczonego dla innego zawodnika jest surowo zabronione.
 9. Przed komendą PULL broń zawodnika może być oparta o jego ramię lub skierowana w dół w zależności od preferencji strzelca.
 10. W trakcie oddawania strzałów zawodnik musi się znajdować na wyznaczonym stanowisku strzeleckim.
 11. Zawodnik w trakcie strzelań powinien używać okularów ochronnych i ochron słuchu.
 12. Kiedy strzelec jest gotowy do oddania strzału, za zgodą sędziego może wydać komendę PULL. Zawodnik na stanowisku strzeleckim, ma także prawo do zadania pytania „Gotowy ?”, ale nic więcej nie może mówić.
 13. Rzutek zostanie uznany za trafiony, gdy po poprawnym wystrzeleniu go i oddaniu strzału, przynajmniej jedna jego część będzie widocznie odpadać. Rzutek zostanie uznany za nietrafiony, jeśli: nie złamie się w trakcie lotu albo gdy zawodnik nie odda strzału w wyniku:

nie odbezpieczenia broni lub nie załadowania jej, lub nastąpi oddanie strzału przez zawodnika zanim sędzia pozwoli na to.

 1. Rzutek zostanie uznany jako nie zaliczony i zostanie zawodnikowi przyznany dodatkowy rzutek, gdy: rzutek rozpadnie się w momencie wyrzucania go przez maszynę, gdy lot rzutka nie jest prosty, gdy lot jest nieregularny albo zbyt wolny, gdy dwa lub więcej rzutków zostanie wystrzelonych w tym samym momencie, gdy rzutek jest innego koloru niż wcześniejsze, gdy rzutek zostanie wystrzelony przed komendą PULL, gdy rzutek nie zostanie wystrzelony zaraz po komendzie PUL ale z opóźnieniem, gdy zawodnik poprzez podniesienie broni zakomunikuje, ze nie oddaje strzału z powodu niewypału, gdy niewypał spowodowany jest awarią, uszkodzeniem mechanicznym broni, spustu lub gdy strzelcowi przeszkodziła osoba trzecia.

OGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Dopuszcza się użycie wyłącznie prochu czarnego produkcji przemysłowej. Wszystkie ładunki muszą być przygotowane w pojemnikach jednodawkowych, wykonanych z materiału niegromadzącego ładunków elektrostatycznych, pojemniki z podsypką nie mogą zawierać więcej niż 16 gramów prochu.
 2. Broń na stanowiska strzeleckie przenosi się zamkniętą w futerałach, pokrowcach lub kaburach, wyjmowanie broni na stanowiskach strzeleckich dozwolone jest dopiero, po zgodzie sędziego stanowiskowego w czasie przygotowawczym.
 3. Dopuszczone są przybitki tylko z materiałów naturalnych (filc, papier, kasza manna itp). Niedopuszczalne jest używanie przybitek plasukowych.
 4. Kapiszony należy trzymać w zamkniętych pudełkach oraz przynosić je na linię ognia tylko w ilości koniecznej i w zamkniętym pudełku (dozwolone są zamknięte kapiszonowniki).
 5. Podczas trwania konkurencji zawodnicy obowiązani są używać okularów oraz ochronników słuchu, obowiązkowe jest zabezpieczenie smarem komór bębna rewolweru ponad pociskami .
 6. Zapłon (podsypka, kapiszony) może być założony tylko wtedy, gdy broń skierowana jest w kierunku celu. Zabrania się ładowania broni z założonym kapiszonem, lub podsypaną panewką.
 7. W czasie ładowanie broni skałkowej i lontowej otwór zapałowy należy zatkać zatyczką.
 8. Obowiązuje absolutny zakaz palenia na linii ognia.
 9. Podczas zawodów zabronione jest ładowanie broni przed komendą „START”.
 10. Każda broń musi być pozbawiona zapłonu, a urządzenia zapłonowe ustawione w pozycji bezpieczeństwa podczas czasowego przerwania ognia po komendzie „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE”: zawodnik zdejmuje kapiszon z kominka lub zsypuje proch z panewki, ustawia kurek w pozycji „zabezpieczone”, w rewolwerze opuszcza kurek opuszczając go na pole bębna pomiędzy komorami.
 11. Wystrzelenie po komendzie „STOP”, „PRZERWIJ STRZELANIE” lub innej, jednoznacznie sugerującej przerwanie strzelania, powoduje dyskwalifikację zawodnika.
 12. Każda broń musi być rozładowana całkowicie po zakończeniu konkurencji i przed oddaleniem się z linii ognia.
 13. Oddalenie się ze stanowiska musi być zgłoszone sędziemu stanowiskowemu który kontroluje rozładowanie broni zawodnika.
 14. W przypadku braku zapłonu broń musi być trzymana i skierowana w kierunku celu przez co najmniej 1 minutę. Każda następna czynność musi być wykonana przy lufie skierowanej cały czas w kierunku kulochwytu.
 15. Jeżeli problem wynikający z nieprawidłowego funkcjonowania broni nie może być natychmiast usunięty przez samego strzelca – ten informuje sędziego zanim podejmie jakiekolwiek inne postępowanie.

Jakiekolwiek zachowanie uznane przez sędziego za niebezpieczne może skutkować natychmiastową dyskwalifikacją.

 • Widownia zgromadzona na strzelnicy powinna przebywać w odległości nie mniejszej niż 3 m od stanowisk strzeleckich.

Kapiszony należy trzymać w pudełkach oraz przynosić je na linię ognia tylko w ilości koniecznej i w zamkniętym pudełku (dozwolone są zamknięte kapiszonowniki).

 • Podczas trwania konkurencji zawodnicy zobowiązani są do używania ochronników wzroku i słuchu.
 • Obowiązkowe jest zabezpieczanie smarem komór bębna rewolweru ponad kulami/pociskami.
 • Zabrania się ładowania broni z założonym kapiszonem lub podsypaną panewką. * Zapłon (podsypka, kapiszony) może być założony tylko wtedy, gdy broń skierowana jest w kierunku kulochwytu.
 • Obowiązuje absolutny zakaz palenia tytoniu i innych używek na linii ognia.
 • Podczas zawodów zabronione jest ładowanie broni przed komendą „START”. * Zakładanie kapiszonów / podsypanie panewki może odbywać się tylko bezpośrednio na stanowisku strzeleckim po komendzie „START”.
 • Każda broń musi być pozbawiona zapłonu, a urządzenia zapłonowe ustawione w pozycji bezpieczeństwa, podczas czasowego przerwania ognia po komendzie „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE”: zawodnik zdejmuje kapiszon z kominka lub zsypuje proch z panewki, ustawia kurek w pozycji „zabezpieczone”, w rewolwerze opuszcza kurek opuszczając go na pole bębna pomiędzy komorami albo komorę pustą.
 • „Biały strzał” lub strzał poza tarcze (fouling shot) musi zostać zgłoszony sędziemu, a broń musi być skierowana lufą w kierunku kulochwytu.
 • Wystrzelenie po komendzie „STOP”, „PRZERWIJ STRZELANIE” lub innej, jednoznacznie sugerującej przerwanie strzelania, powoduje dyskwalifikację zawodnika.
 • Każda broń musi być rozładowana całkowicie po zakończeniu konkurencji i przed oddaleniem się z linii ognia.
 • Odkładanie naładowanej broni na stanowisku strzeleckim jest zabronione i będzie skutkowało natychmiastową dyskwalifikacją.
 • Każdorazowe opuszczenie stanowiska strzeleckiego należy zgłosić sędziemu wraz z okazaniem rozładowanej broni.
 • W przypadku braku zapłonu (niewypału) broń musi być trzymana i skierowana w kierunku celu przez co najmniej 1 min. Każda następna czynność musi być wykonana przy lufie skierowanej cały czas w kierunku kulochwytu.
Kategorie: WYDARZENIE

1 komentarz

Jarek · 6 września 2020 o 21 h 50 min

Zwracamy się do organizatorów sędziów i młodzieży z Klubu KS Świt z serdecznymi podziękowaniami za trud pracy, który włożyli w przygotowanie MP CP 2020. Zawody odbyły się na terenie pięknie wyremontowanej strzelnicy w doskonałych warunkach. Atmosfera zawodów i doskonałe towarzystwo, które zbiera się tam bezcenne. KS Świt to jedno z tych miejsc, do których wracam z dużą przyjemnością cudowni ludzie strzelcy i pracownicy strzelnicy z Karolem na czele powoduje że dla mnie jest to miejsce wyjątkowe.
Marku dziękuję za twój czas i zaangażowanie, dla mnie jesteś Gość 🙂

Możliwość komentowania została wyłączona.