REGULAMIN STRONY

Przed rozpoczęciem korzystania z witryny internetowej o nazwie strzelnicaswit.pl, (poprzedni adres: strzelnicastarachowice.pl) bardzo prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji. Należy pamiętać, że uzyskując dostęp do strony lub korzystając z niej, akceptujesz opisane poniżej warunki regulaminu witryny. Jeżeli uważasz, że treści i warunki korzystania z witryny nie odpowiadają ci, możesz nie wchodzić na stronę. Warunki korzystania z witryny mogą mieć wprowadzone modyfikacje, wejdą one w życie dopiero w momencie opublikowania. Zmiany mogą być spowodowane nowymi uwarunkowaniami prawnymi lub innymi przyczynami związanymi z dbałością o dobra osób odwiedzających witrynę. Tym samym zgadzasz się okresowo sprawdzać regulamin witryny, aby mieć świadomość takich zmian. Dalsze korzystanie z witryny będzie rozumiane jako akceptacja zmodyfikowanych zmian w regulaminie jaki określa zasady korzystania z niniejszej witryny internetowej.
Wszelkie informacje jakie są przekazywane na adres korespondencyjny witryny będą traktowane jako informacje jawne. Zakładamy, że będą one prawdziwe i nie będą naruszać praw osób trzecich.

Witryna internetowa została opracowana zgodnie z prawem polskim i będzie podlegać temu prawu. Korzystanie z witryny będzie uznawane za akceptację tych praw. Wyjątkiem jest prawo związane z konfliktem interesów. Zapis ten należy rozumieć, że jakiekolwiek działania lub procedury prawne pomiędzy właścicielem witryny a Tobą będą skierowane wyłącznie do sądu zlokalizowanego w Polsce i reprezentującego polski wymiar sprawiedliwości.

Ze strony Administracji witryny informujemy, że na witrynie mogą występować nieścisłości, błędy techniczne oraz błędy zapisów w tym w zakresie stosowanego słownictwa. Informacje zawarte na stronach witryny są przedstawione bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźniej lub sugerowanej zapisem, a w szczególności dorozumianej gwarancji, zadowalającej jakości zastosowania danych witryny jakie mogą naruszyć prawa osób trzecich. Właściciel witryny w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające lub związane z wykorzystaniem dokumentów witryny lub wynikające z wchodzenia lub wychodzenia na tę stronę, przeglądania jej, wyszukiwania i innego technicznego wykorzystania.
Właściciel witryny dołoży wszelkich starań, aby na witrynie umieścić precyzyjne i aktualne informacje, jednak opisuje powyższe zastrzeżenia, gdyż nie daje żadnych gwarancji ani interpretacji dotyczącej ich dokładności lub kompletności. Nie ponosi zatem odpowiedzialności za straty jakiegokolwiek rodzaju wynikające z wchodzenia lub nie możności wejścia na strony witryny oraz wykorzystania informacji jakie są w niej zawarte. Znajdujące się na witrynie informacje w tym opisy produktów zostały umieszczone wyłącznie jako ogólna informacja dotycząca rodzaju produktów i ich ogólnych cech. Opisy nie są więc materiałami z jakich Klienci mogą uzyskać wszelkie wyczerpujące informacje. Jeżeli interesuje Cię określony produkt i chcesz o nim uzyskać wyczerpujące informacje prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Informujemy, że na witrynie znajdują się różne adresy łącz internetowych. Użycie określonych linków może spowodować przekierowanie na inne strony internetowe których właścicielem są osoby trzecie. Korzystanie wówczas z tych stron podlega innym warunkom jakie stanowią właściciele tych stron.
Informujemy, że znaki towarowe i logotypy wykorzystywane na stronach witryny są zarejestrowane i niezarejestrowane. Znak logotypu witryny jak i znaki osób trzecich nie mogą być wykorzystywane w sposób inny niż wyraźnie dozwolony przez przepisy prawne i ich właścicieli.
Właściciel witryny uznaje wagę informacji osobistych, zasad identyfikacji użytkownika tj.: danych dotyczących nazwiska, adresu, numeru telefonu. Odwiedzanie witryny może mieć miejsce bez konieczności ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Jeżeli odwiedzający w jakiś sposób poda właścicielowi witryny dane osobowe w celu identyfikacji lub kontaktu, będą one użyte tylko wyłącznie w celu kontaktu z osobą składającą zapytanie i udzielenia jej stosownych do zapytania informacji.

Właścicielem praw autorskich do dokumentów opublikowanych na serwerze jest właściciel witryny zlokalizowanej pod adresem www.strzelnicaswit.pl. (poprzedni adres: strzelnicastarachowice.pl) Właściciel witryny upoważnia odwiedzającego witrynę do reprodukowania tych materiałów wyłącznie w celu wykorzystania nie komercyjnego, pod warunkiem, że informacja o właścicielu witryny lub link do strony internetowej z jakiej materiały zostały powielone, pojawi się na każdym egzemplarzu kopii oraz pracach pochodnych, dokumentacji i innych materiałów i nośników informacyjnych związanych w możliwością wykorzystania tych materiałów.
Wchodząc na witrynę zgadzasz się na możliwość użycia plików cookie. Mogą one być częścią składową oprogramowania serwisów internetowych, narzędzi statystycznych, jakie stosują dostawcy usług internetowych. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe. Jeżeli chcesz się o nich dowiedzieć więcej, lub zablokować ich działanie skorzystaj z dostępnych informacji pod adresem internetowym www.allaboutcookies.org.

Właściciel witryny zastrzega prawo wprowadzania zmian na stronie internetowej w dowolnym czasie. Zmiany mogą dotyczyć produktów i usług, treści informacyjnych, jak również zmian niniejszego oświadczenia prawnego.