Na podstawie §17 Statutu Klubu Sportowego ŚWIT z związku z pisemnym żądaniem zwołania zebrania przez członków klubu:

Zarząd Klubu Sportowego ŚWIT zwołuje zebranie członków na dzień 13.08.2022 o godz. 10.00

Zaproszenia indywidualne zostaną przesłane do członków klubu za pośrednictwem poczty e-mail

SPRAWA DOT. DALSZEJ DZIAŁALNOŚCI OBIEKTU STRZELNICY

CSS KS ŚWIT STARACHOWICE

PROSIMY O OBECNOŚĆ.

ZARZĄD KS ŚWIT

Informacja dot. danych wrażliwych w siedzibie klubu

Ze strzeleckim pozdrowieniem

Zarząd KS ŚWIT Starachowice

Kategorie: ZAPROSZENIE