ZAPROSZENIE
Zarząd Stowarzyszenia Klubu Sportowego „ŚWIT” uprzejmie zaprasza członków Klubu na
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 24.09.2022 o godz. 9:00 w pierwszym
terminie oraz o godz. 9:30 w drugim terminie. Poniżej w pliku porządek obrad.

Kategorie: ZAPROSZENIE