Strzelnica Starachowice to obiekt w pełni wyposażony do prowadzenia zajęć przygotowujących do bezpiecznego i sprawnego posługiwania się bronią palną. Ostatnie wydarzenia w Europie Wschodniej udowodniły, że umiejętność posługiwania się bronią to kluczowy element bezpieczeństwa narodowego. Dlatego też zapraszamy wszystkich zainteresowanych sportami strzeleckimi do odwiedzenia naszego obiektu. Szczegółowe informację udzielają nasi instruktorzy.

Kategorie: INFORMACJA